Welcome to Azerbaijan — Land of Flame. Azərbaycan versiyası


Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!

Anam doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!


Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır.

At qan-tərə bata-bata,
Göy yaylaqlar belinə qalx,
Kəpəz dağdan Göy gölə bax!

Könlüm keçir Qarabağdan,
Gah bu dağdan, gah o dağdan,
Axşamüstü qoy uzaqdan
Havalansın Xanın səsi,
Qarabağın şikəstəsi

Gözəl vətən!
O gün ki sən.
Al bayraqlı bir səhərdən ilham aldın
… yarandım mən

Dinlə məni,gözəl vətən!
Bir söz gəlir ürəyimdən.
Azadlığın eşqiylə sən
Güləcəksən hər bir zaman,
Azərbaycan,Azərbaycan!!!


Подпишитесь на новости сайта

Пожалуйста, оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *